Make your own free website on Tripod.com

งานดอกเสี้ยวบานที่ภูชี้ฟ้า

จัดระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม มีการแข่งขันกีฬาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวดอย บริเวณบ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง

งานไหว้สาพญาเม็งราย

จัดวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ จัดให้มีพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช มีการออกร้าน จัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน และงานรื่นเริงอื่นๆ

งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา

จัดในเดือนเมษายน มีการจัดนิทรรศการและการแสดงแบบไทยล้านนา มีการสาธิตงานศิลปะ บริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์ อำเภอเมือง

งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน

จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายน ในงานมีขบวนแห่และสรงน้ำพระเจ้าล้านทอง การแข่งเรือ และการละเล่นพื้นเมืองและมหรสพ จัดบริเวณอำเภอเชียงแสน

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย

จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี การประกวดขบวนรถและธิดาลิ้นจี่ และการออกร้าน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

งานเทศกาลดอกบัวตองบาน

จะจัดในเดือนพฤศจิกายน มีการแสดงของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมทุ่งบัวตอง น้ำตก และทะเลหมอก บริเวณบ้านหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง