Make your own free website on Tripod.com

รถยนต์

สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 785 กิโลเมตร ขากลับใช้เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย-เวียงป่าเป้า-แม่กระจาน-ดอยสะเก็ด ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วจะมีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน
สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสายเหนือ โทร. 537-8055-6

รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพ มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย
สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพ โทร. 223-7010, 223-7020

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวัน
สอบถามรายละเอียด โทร. 1566 สำรองที่นั่ง โทร. 280-0060, 628-2000 สำนักงานเชียงราย โทร. ( 053) 711179, 715207 สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ( 053) 210043-5, 211044

การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดใกล้เคียง

จากสถานีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น
ติดต่อสถานีขนส่งเชียงราย โทร. ( 053) 711224

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอพาน

46 กิโลเมตร

อำเภอเทิง

64 กิโลเมตร

อำเภอแม่จัน

20 กิโลเมตร

อำเภอแม่สาย

63 กิโลเมตร

อำเภอเวียงป่าเป้า

91 กิโลเมตร

อำเภอเชียงของ

141 กิโลเมตร

อำเภอแม่สรวย

53 กิโลเมตร

อำเภอเชียงแสน

60 กิโลเมตร

อำเภอป่าแดด

52 กิโลเมตร

อำเภอเวียงชัย

12 กิโลเมตร

อำเภอพญาเม็งราย

48 กิโลเมตร

อำเภอเวียงแก่น

127 กิโลเมตร