Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
อุทยานแห่งชาติ
บริษัททัวร์
พักสบาย สบายแบบ Home Stay

 

บ้านป่าคา

สถานที่

บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-285843

บ้านโบราณ

สถานที่

บ้านโบราณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยชมรมบ้านเก่า บ้านโบราณ ภายใต้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง

ลักษณะกิจกรรม

• การพักแบบ Home Stay โครงการ “ ขึ้นเฮือน เยือนบ้าน “ ศึกษาวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมบ้านโบราณของชาวอำเภออุ้มผาง
• กิจกรรมการนำเที่ยวในชุมชน

การเข้าถึงที่พัก
โรงแรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คน / คืน
- ค่าอาหาร อาหารเช้า 50 บาท /คน ... อาหารเย็น 80 บาท / คน
- ค่าบริจาคให้องค์กรชาวบ้าน 10 บาท / คน / ครั้ง

สถานที่ติดต่อ

ชมรมบ้านเก่า บ้านโบราณ
คุณนภา บุญสม
โทรศัพท์ ( 055 ) 561287

บ้านอุมยอม

สถานที่

บ้านอุมยอม ( ดอยมูเซอ ) ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ตาก

ลักษณะกิจกรรม

• วิถีชีวิตหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวมูเซอแดง
• การทำสวนผลไม้แบบผสม
• ท่องเที่ยวเดินป่า
• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถบัส
• รถเช่า
• มีที่พักแบบ Home Stay

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์จังหวัดตาก

บ้านโปง

สถานที่

บ้านโปง หมู่ที่ 6 ต.ป่าไม้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายใต้การจัดการ ของรมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลักษณะกิจกรรม

• การพักแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิต
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร
• ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่โจ้
• ขี่จักรยานเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ
• พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ซื้อของที่ระลึก
• ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ

การเข้าถึง/ที่พักแรม

• กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
• กลุ่มนกศึกษา (วิชาการเกษตร ) กลุ่มศึกษาดูงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พักแบบ Home Stay 270 บาท / คืน / หลัง
    ( อาหาร 1 มื้อ )
- ค่าเช่าเต้นท์ 50 บาท / คืน / หลัง
- ค่าเช่าจักรยาน 40 บาท / วัน / คืน
- ค่าเช่าเบ็ดตกปลา 10 บาท / วัน / คืน

สถานที่ติดต่อ

• ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้าน โทรศัพท์ 01-9520896
• สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะธุรกิจการเกษตร ม.แม่โจ้
    โทรศัพท์ ( 053 ) 878038 ต่อ 2307

บ้านแม่กำปอง

สถานที่

บ้านแม่กำปอง ( หมู่บ้านทำเมี่ยง , ขา ) ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• ศึกษาวิถีชีวิต
• ศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่กำปอง
• ชมการทำสวนมี่ยง ชา
• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay

การข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ผู้ใหญ่บ้านพรหมมินทร์
โทรศัพท์ ( 053) 229526

บริษัทเอราวัณ พียู.ซี
โทรศัพท์ ( 053) 274212-3      โทรสาร ( 053)276548

บ้านโปง

สถานที่

บ้านโปง หมู่ 6 ต.ป่าไม้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• ศึกษาวิถีชีวิต
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร
• ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
• ขี่จักรยานเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ
• พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ซื้อของที่ระลึก – ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ
• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านโปง
โทรศัพท์ 01-9520896

สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ ( 053) 878038-50 ต่อ 2307

ห้วยน้ำริน

สถานที่

ห้วยน้ำริน จ.ทุ่งติ๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

ผานกกก

สถานที่

ผานกกก ต.โป่งแยง อ.เชียงตง จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

ห้วยอีโก๋

สถานที่

ห้วยอีโก๋ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

บ้านทุ่งหลวง

สถานที่

บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษระกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมช

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ ( 053) 214038

บ้านขุนกลาง

สถานที่

บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

บ้านดอย

สถานที่

บ้านดอย

ลักษณะกิจกรรม

บ้านดอย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

หมู่บ้านจะคือ ( มูเซอ )

สถานที่

ภายใต้การจัดการ ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• การพักแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา ( มูเซอ)
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

การเข้าถึงที่พักแรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คน / คืน
- ค่าอาหาร 50 บาท / คน / มือ
- ค่านำเที่ยว 150 บาท / คน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ ( 053 ) 779124

มูเซอบ้านจะคือ

สถานที่

มูเซอบ้านจะคือ หมู่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

หมู่บ้านเย้าเล่าชีก๋วย

สถานที่

หมู่บ้านเย้าเล่าชีก๋วย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านอีก้อกิ่งสะได

สถานที่

บ้านอีก้อกิ่งสะได

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

การเข้าถึง / ที่พัก

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย

โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านดีก้อแสนใจใหม่

สถานที่

บ้านอีก้อแสนใจใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านมูเซอลิไข่

สถานที่

บ้านมูเซอลิไข่ จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านม้งกิ่งกาญจน์

สถานที่

บ้านม้งกิ่งกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านบางประมุง

สถานที่

บ้านบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ลักษณะกิจกกรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-285843

บ้านห้วยฮี้

สถานที่

บ้านห้วยฮี้ จัดการโดย กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยฮี้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน

ลักษณะกิจกรรม

• การพักผ่อนแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิตชาวปะกากะญอ หรือกระเหรี่ยง
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยปุย
• กิจกรรมการเพาะพันธุ์กล้วยไม้

การเข้าถึงที่พักแรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คืน/คน
- ค่าอาหาร 50 บาท / มื้อ
- ค่านำเที่ยว 100 บาท

สถานที่ติดต่อ

โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ ( 053 ) 613462-3 01-8822664

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จัดการโดยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 กม.ที่ 28-29 หมู่ 5 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ลักษณะกิจกรรม

• การพักแบบ Home Stay เป็นรายการ 3 วัน 2 คืน
    เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของควาญช้างและช้าง
• การเรียนรู้การฝึกช้างและการฝึกหัดเป็นควาญช้างของนักท่องเที่ยว
• ชมการแสดงช้าง
• การนั่งช้างชมธรรมชาติ โดยรอบของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ที่พักโรงแรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 / บาท / คน / วัน
- ค่าอาหาร 50 บาท / คน / มื้อ
- ค่าบริการของเจ้าของบ้าน 100 บาท / คน / วัน
- ค่าบำรุงกิจกรรมที่พาชม 100 บาท / คน
- ค่าผู้นำทาง 50 บาท
- ค่าชมการแสดงและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชุดละ 1,500 บาท / ครั้ง
- ค่าชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การป้อน 1,000 บาท / ครั้ง

สถานที่ติดต่อ

• ผู้ใหญ่บ้านพรหมมินทร์ โทรศัพท์ ( 053)229526
• บริษัท เอราวัณ พี.ยู.ซี.
      โทรศัพท์ ( 053) 274212-3
      โทรสาร ( 053) 276548

บ้านป่าเป้า

สถานที่

บ้านป่าเป้า ต.บ้านกิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พัก แบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-2485843

บ้านดงย่าป่า

สถานที่

บ้านดงย่าป่า ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-2485843

บ้านสกาด

บ้านสกาด

บ้านสกาด ต.สกาด อ.บัว จ.น่าน

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 00-2485843

บ้านปางค่า

สถานที่

บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 00-2485843

ติดต่อเวบมาสเตอร์