Make your own free website on Tripod.com

( รหัสทางไกล 055)

อำเภอเมือง

 

กิตติโภชนา

อาหารไทย-จีน

2 ถนนวิจิตร อำเภอเมือง โทร. 711229

กำแพงเพชรโภชนา
( ร้านนายหยา)

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะนาว

หน้าศาลากลางจังหวัด เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิง

บะหมี่นายมั่น

103 ถนนเทศา ตรงข้ามทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร อ.เมือง

บะหมี่ชากังราว

ถนนราชดำเนิน โทร. 712446

พะเยา

อาหารตามสั่ง

ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง โทร. 712714, 712650

มาลัยอีสาน 77

อาหารตามสั่ง

ถนนเทศา 2 อำเภอเมือง

เรือนแพริมปิง

อาหารตามสั่ง

ถนนเทศา 2 ซอย 1 โทร. 712767

( ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)