Make your own free website on Tripod.com

สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมีหลายอย่าง อาทิ กล้วยไข่ กระยาสารท เผือกฉาบ มันฉาบ หัตถกรรมหินอ่อน ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งปั้นเป็นรูปต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของที่ระลึกต่าง ๆ เหล่านี้สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้ที่

กำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน

6/2 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอพรานกระต่าย .../โทร. 761338

หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น โต๊ะหมู่บูชา เจ้าแม่กวนอิม นาฬิกา

24/2-3 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอพรานกระต่าย โทร. 761010, 761080

ป้าหาด

จำหน่าย กล้วยไข่อบน้ำผึ้ง กระยาสารท เผือกฉาบ

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์จากแป้งบ้านครูดรุณ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้ง ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นแอปเปิ้ล และต้นท้อ

010/1 หมู่บ้านวังยาง อำเภอเมือง ใกล้วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

แม่อำไพ

จำหน่ายกล้วยกวน และขนมไทย

ตลาดนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง

ร้านเมี่ยงชากังราว ( เจ๊ม่วย)

จำหน่ายขนมไทย

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา

จำหน่ายสร้อยคอ ต่างหู แหวน กำไล

บ้านคลองเตย อำเภอคลองลาน กม.ที่ 42

ศูนย์จำน่ายผ้าไหมทอมือทรายทอง

จำหน่ายผ้าไหมทอมือ 6 เส้น และผ้าไทยทุกชนิด

เลขที่ 174 หมู่ 7 อำเภอทรายทองวัฒนา โทร. 01-226-3142, 887-1377

ศูนย์บริรักษ์ไทย

ของพื้นเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร

ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โทร. 722341-2

ศูนย์หัตถกรรมเป่าแก้ว

มีจำหน่ายแก้วเป่ารูปสัตว์ต่าง ๆ ดอกไม้ ผลไม้

อำเภอทรายทองวัฒนา ( เส้นทางกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ-นครสวรรค์) โทร. 01-675-7201, 01-675-3437