Make your own free website on Tripod.com

ผ้าทอ ในบางหมู่บ้านยังมีการทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง โดยใช้ฝ้ายที่ปลูกขึ้นเอง เช่น บ้านหลวง อำเภอแม่ทะที่นิยมทอเป็นผ้าลายเชิง บ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน นิยมทอเป็นผ้าลายยก นอกจากนี้ยังมีที่อำเภอแจ้ห่ม และที่ บ้านฝ้าย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ซึ่งมีโรงงานทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือ

หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาครัว อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอแม่ทะไปประมาณ 2 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพแกะสลักไม้ ซึ่งไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ฉำฉา และจามจุรี ผลิตภัณฑ์ที่แกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า สิงโต กวาง ฯลฯ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา

เครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) เนื่องจากจังหวัดลำปางมีแหล่งดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยและมีเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น มีโรงงานผลิตอยู่สองฝั่งเส้นทางเข้าตัวเมืองลำปาง และมีร้านจำหน่ายอยู่ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีในการปั้นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่โรงงาน

กระดาษสา ทำมาจากปอสาซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีเนื้อเยื่อเหนียวและมีคุณสมบัติในการนำมาทำกระดาษ ประโยชน์ของกระดาษสาสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของได้หลายอย่าง เช่น ร่ม โคมไฟ ไส้เทียน ดอกไม้แห้งและของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น กระดาษสาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงคือ บ้านน้ำโท้ง

ร้านขายของที่ระลึก

มีจำหน่ายมากบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนรอบเวียง และที่กาดม่วนใจ๋ตรงสี่แยกทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ตามร้านต่างๆ มีชามตราไก่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปาง รถม้าย่อขนาดที่เคลื่อนไหวได้พร้อมสารถีตกแต่งเหมือนจริง เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิคหลากรูปแบบ ส่วนร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองส่วนใหญ่อยู่บนถนนทิพย์ช้างและถนนบุญวาทย์ ของกิน เช่น แหนมเขลางค์ ถนนทิพย์ช้าง แหนมสมศรี ถนนป่าไม้ พวกแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว หมูยอ หาซื้อได้ตามตลาดอัศวิน ซึ่งเป็นตลาดขายของกินตอนเย็น อยู่ถนนท่าคร่าวน้อย

เซรามิค

กิตติโรจน์ เซรามิค 5/1 หมู่ 3 ถ.ต้นธงชัย อ.เมือง โทร. 0 5421 8612 โทรสาร 0 5422 5712

เค เค เซรามิค 254 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 0 5421 8313, 0 5422 1580 โทรสาร 0 5422 5589

ชมพูอุตสาหกรรม 431 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 0 5422 2931 โทรสาร 0 5422 3931

เชาว์ลำปาง 107 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง โทร. 0 5422 3443, 0 5421 8443, 0 5421 7433 โทรสาร 0 5422 4443

บ.ณ. 324 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 0 5422 1598 โทรสาร 0 5422 1598

พืชผล 62 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 0 5421 7432 โทรสาร 0 5422 4080

ศรีสวัสดิ์ เซรามิค 316 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 0 5422 5931-2 ( ชามตราไก่)

แสงอรุณ 29 ถ.นาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 0 5422 2815-6 โทรสาร 0 5422 4815

อินทรา เซรามิค 382 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ก.ม. ที่ 1 อ.เมือง โทร. 0 5422 4382, 0 5422 1189 โทรสาร 0 5422 1227

ผ้าฝ้าย

บ้านฝ้าย 206/2 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ลำปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง โทร. 0 5422 4602

แหนม

แหนมเขลางค์ 168 ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง โทร. 0 5421 7037

แหนมสมศรี 146 ถ.ป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง โทร. 0 5422 4061

กุนเชียง , หมูหยอง , หมูแผ่น

ตั้งเฮียงหลี 57 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 0 5421 7364

ท่งเฮงกี่ 63-65 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 0 5422 3687

เล่าฮั่วกี่ 61 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 0 5421 7489

เล่าฮั่วกี่จั่น 67 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 0 5422 3771

ตลาดกลางสินค้าเอนกประสงค์

จำหน่ายสินค้า ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่

1. ตลาดกลางที่ อ.งาว อยู่ที่ ถ. ลำปาง-พะเยา-เชียงราย
2. ตลาดกลางที่ อ.ห้างฉัตร อยู่ที่ ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนพลตำรวจภาค 5