Make your own free website on Tripod.com

ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก

อำเภอเมือง

บ้านสวนเชิงดอย 188 ถนนลำพูน-บ้านธิ ตำบลมะเขือแจ้ โทร. 0 5350 3661, 0 5350 3654 บ้าน 5 หลัง ราคา 1,000-2,000 บาท

ม่อนแสงดาว รีสอร์ท 80 หมู่ 5 ตำบลหนองหนาม โทร. 0 5351 1510 จำนวน 44 ห้อง ราคา 590-4,400 บาท

ลำพูน แมนชั่น ( ตรงข้ามโรงพยาบาลลำพูน) 283 ถนนจามเทวี ตำบลเหมืองง่า โทร. 0 5353 4687-9 โทรสาร 0 5353 4690 จำนวน 12 ห้อง ราคา 350-450 บาท

ศุภมิตร ฮอลิเดย์อินท์ 204-10 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง โทร. 0 5353 4865-6, 0 5353 4355 จำนวน 59 ห้อง ราคา 250-600 บาท

ศรีลำพูน 51/2 ถนนอินทยงยศ จำนวน 15 ห้อง ราคา 100-120 บาท

สวนสายน้ำแร่ 9 หนองหล่ม ตำบลบัวบาน โทร. 0 5355 3557 จำนวน 5 ห้อง ราคา 350-500 บาท

อำเภอแม่ทา

ขุนตาล วิว พอยท์ 222 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง กิโลเมตรที่ 49 โทร. 0 1960 4913 จำนวน 20 ห้อง ราคา 1,000 บาท

อำเภอลี้

จิตอารีย์ 52/68 หมู่ 4 ตำบลลี้ จำนวน 7 ห้อง

บุญเจริญ 125 หมู่ 3 ตำบลแม่ตื่น จำนวน 18 ห้อง

ศรีวัฒนา 10 หมู่ 4 ตำบลลี้ จำนวน 7 ห้อง