Make your own free website on Tripod.com

อำเภอเมือง

ครัวพญายอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง โทร. 0 5354 9079

เจ้าคุณ ถนนสันเหมืองใต้ ตำบลในเมือง

ดาวคะนอง 340 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1552

บ้านสวน 86/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1453

ไมตรี ฟิชชิ่ง พาร์ค ถนนสายอ้อมเมือง ลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก

ลำพูน ไอซ์ 6 หมู่ 1 ถนนไชยมงคล ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1452

วี พี ไอซ์ 143 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. 0 5356 1550

สงขลาอาหารใต้ 47 ถนนสันเหมืองใต้ ตำบลในเมือง

บ้านเมืองบุญ 234/5 หมู่ 6 ถนนลำพูน-สันป่าตอง ตำบลริมปิง โทร. 0 5351 0483

อำเภอป่าซาง

ฝ้ายคำ 28 ถนนป่าซาง-ลี้ ตำบลมะกอก

สวนใหม่ 98 หมู่ 5 ตำบลม่วงน้อย โทร. 0 5352 1685

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสบทา หลังป้อมตำรวจสบทา ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าซาง

อำเภอบ้านโฮ่ง

ลาบไก่บ้านโฮ่ง ถนนลำพูน-ลี้ (บ้านห้วยห้า) โทร. 0 5355 0517, 0 5359 1328

บ้านนัดทิพย์ 134 หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. 0 5359 1045

ครัวสี่พี่น้อง 141 หมู่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. 0 5359 1295, 0 1952 9358

สวนอาหารจาวเหนือ 187 หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. 0 5359 1049