Make your own free website on Tripod.com

ลำพูน เป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดในประเทศ ส่วนสินค้าประเภทของใช้มีผ้าทอ ผ้ายกดอกลำพูน เครื่องจักสาน เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าทอชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเครื่องเงิน

ร้านค้าขายของที่ระลึก

อำเภอเมือง

บริษัท วี พี เอ็น คอลเลคชั่น จำกัด 190/1 ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1419 จำหน่ายสินค้าประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสา

เพ็ญศิริไหมไทย 123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ดอยติ แม่สารป่าแดด ตำบลเวียงยอง โทร. 0 5353 7512, 0 5351 0524 จำหน่ายผ้าไหมยกดอก

สุรีย์ 250 ถนนป่าซาง-บ้านโฮ่ง ตำบลป่าซาง โทร. 0 5352 1106 จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เครื่องปั้นดินเผา

ลำพูนผ้าไหมไทย 8/2 ถนนจิตตวงศ์พันรังสรรค์ เยื้องวัดช่างฆ้อง โทร. 0 5351 0329

อำเภอป่าซาง

นันทนีย์บาติก 245 หมู่ 1 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง โทร. 0 5352 1034 จำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

บ้านหนองเงือก หมู่ 5 ถนนสายลำพูน-ป่าซาง ประมาณ 11 กิโลเมตร ตำบลมะกอก จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

อุดมศิริผ้าฝ้าย 51/1 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง โทร. 0 5352 1966 , 0 5355 6242 โทรสาร 0 5355 6242 จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ

อำเภอแม่ทา

สงัด พรเพ็ญ แกะสลัก 168 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทุ่งทาหลวง โทร. 0 5357 4664, 0 5357 4759