Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

 

ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อของดอยหลวงเชียงดาว บอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของแดนดอยแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งมีความสูงเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ ราว ๒ , ๒๒๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางด้วยแล้ว ยอดดอยแห่งนี้จึงเป็นสิ่งท้าทายนักปีนทั้งหลาย และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหินปูน จึงมีรูปทางสัณฐานที่เป็นหน้าผาสูงตระหง่าน งดงามแปลกตา มีพรรณไม้ในสภาพภูมิประเทศที่เรียกว่ากึ่งอัลไพน์ ซึ่งมีไม่กี่แห่งในเมืองไทย ยอดดอยแห่งนี้จึงโดยเด่นท้าทาย ยิ่ง

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เส้นทางปีนขึ้นดอยหลวงเชียงดาวนั้นค่อนข้างจะต้องใช้ความทรหดอดทนฝ่าคงวามสูงชันเป็นอย่างยิ่ง โดยเส้นทางยอดนิยมนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อชำนาญเส้นทาง ที่อาจหาเช่าได้จากบริเวณบ้านถ้ำ ที่ตั้งอยู่หน้าถ้ำเชียงดาว ขึ้นไปส่งยังหน่วยพิทักษ์ป่าเด่นหญ้าขัดระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร แต่เส้นทางเป็นทางเดินคตเคี้ยว สูงชัน จากนั้นจะเริ่มต้นเดินทางเท้าไต่สันดอยขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดพักบริเวณตีนยอดดอยเชียงดาว ซึ่งเรียกว่ากิ่วลม ตั้งแคมป์พักแรมที่นั่นก่อนรุ่งเช้าจึงปีนผาหินปูนแหลมคมขึ้นไปอีกราว ๒๐ นาที เพื่อชมทะเลหมอกบนยอดดอยเชียงดาว ซึ่งบนนั้นจะมองเห็นยอดดอยสามพี่น้อย ดอยเหนือ และทิวเขาสลับซับซ้อนสุดตา

การเดินทางและสิ่งอำนวยควรสะดวก

การขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ต้องทำการขออนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวเสียก่อน โดยสามารถจะไปขอกรอกแบบฟอร์มได้ที่ที่ทำการเขตฯ ใกล้ถ้ำเชียงดาวบนยอดดอยไม่มีหมู่บ้าน ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยนอกจากธรรมชาติล้วน ๆ รวมทั้งไม่มีแหล่งน้ำทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ ต้องจ้างลูกหาบขนน้ำไปจากข้างล่าง สนใจอาจติดต่อสอบถามคนนำทางและลูกหาบได้ที่ คุณปรีชา จักษุ โทรศัพท์ ๐-๕๓๔๕-๖๔๑๐ , ๐-๑๙๙๓-๘๓๙๗

ติดต่อเวบมาสเตอร์