Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

 

ภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง
จังหวัดเชียงราย

ภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง เป็นชื่อของยอดดอยสูงบนเทือกดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกดอยที่ยาวตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยมีลำน้ำโขงเป็นสายน้ำใหญ่ที่ไหลอยู่ในหุบดอบเบื้องล่างจึงทำให้เกิดทะเลหมอกที่งดงามในยามเช้า เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามยิ่ง

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ทั้งสองยอดดอยตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน และสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม ดอยผาตั้งนั้น เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อ อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล ๙๓ ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอ็ปเปิล และชา ส่วนภูชี้ฟ้านั้น เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทหารผ่านศึกและหมู่บ้านชาวม้ง ทั้งสองยอดดอยจะต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวชมในยามเช้า ใช้เวลาราว ๒๐ นาที

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก

จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า ( ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๓ , ๑๑๗๓ และ ๑๑๕๒) ๕๐ กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ ( ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐) ๔๕ กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕) ๑๗ กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก ๑๕ กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว ๑๐๓ สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่ ๓

บนดอยผาตั้งมีที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร สามารถไปเที่ยวได้ตลอดปี ส่วนภูชี้ฟ้านั้นอยู่ห่างจากดอยผาตั้งอีกราว ๒๕ กิโลเมตร หรือจะใช้เส้นทางสายเชียงราย-เทิง ระยะทาง ๖๔ กิโลเมตร และจากเทิง-ปางค่า ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร และต่อไปยังภูชี้ฟ้าระยะทางอีก ๑๙ กิโลเมตร หรือจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ เทิง-เชียงคำ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร ก่อนถึงเชียงคำ ๖ กิโลเมตร มีทางแยกไปวนอุทยานน้ำตกภูซาง (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓) อีก๑๙ กิโลเมตร เดินทางต่อไปยังภูชี้ฟ้าอีก ๓๐ กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ ๑ , ๘๐๐ เมตร จึงจะถึงจุดชมวิว

ติดต่อเวบมาสเตอร์