Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

 

ภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

ภูสอยดาว เป็นยอดเขาบนเทือกเขาชายแดนไทย - ลาว ในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ขัดแยกตามแนวชายแดน จนเกิดกรณีพิพาทและเกิดยุทธการบ้านร่วมเกล้าขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐ เมื่อความขัดแย้งสงบลง พื้นที่ภูสอยดาวได้ถูกสำรวจและประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้น ภาพของทุ่งหญ้าป่าสนอันงดงามและทุ่งดอกไม้ดารดาษในช่วงปลายฝนก็ถูกนำมาเผยแพร่สู่สายตาคนรักขุนเขา

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นยอดดอยสูงชัน ต้องใช้การเดินเท้าฝ่าความชันประมาณ ๖.๕ กิโลเมตร จึงจะถึงบริเวณทุ่งหญ้าบนยอดภู ซึ่งใช้เวลาราว ๕ - ๖ ชั่วโมง ยอดภูสูงสุดบนนั้นมีความสูงราว ๑ , ๘๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดภูไม่มีบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องตั้งแคมป์บริเวณที่อุทยานฯ จัดให้ กิจกรรมบนยอดเขาคือการเดินศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้ และชมวิวตามริมผา ซึ่งความใช้เส้นทางที่อุทยานฯ กำหนดเท่านั้นไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง เพราะจะเป็นการทำลายพืชพรรณและดอกไม้เล็กๆ ตามทุ่งหญ้าบนยอดภูมีน้ำตกเล็กๆ ชื่อน้ำตกสายทิพย์ ซึ่งมีน้ำในช่วงฤดูฝน

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก

ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑ (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) เมื่อถึงอำเภอวัดโบสถ์ให้เลี้ยวขวาสู่อำเภอชาติตระการ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๗ ซึ่งจะตัดผ่านที่ทำการอุทยานฯ ทางอุทยานฯ มีบริการลูกหาบขนสัมภาระขึ้นยอดเขา ราคากิโลกรัมละ ๑๐ บาท บนยอดภูไม่มีอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเลย ต้องใช้ชีวิตแบบชาวแคมป์เต็มรูปแบบ และกรุณาช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติที่บอบบางยิ่งอย่างระมัดระวังด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๙๒๓๔
ติดต่อเวบมาสเตอร์