Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
อุทยานแห่งชาติ
บริษัททัวร์
พักสบาย สบายแบบ Home Stay

 

" เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ "

 

จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 9597.7 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว และกิ่งอำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตร
ทิศใต้ จดจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี
ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี
ทิศตะวันตก จดจังหวัดตาก


สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
ร้านอาหาร
ที่พัก
สินค้าพื้นเมือง
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ติดต่อเวบมาสเตอร์