Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

 

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

ท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย สนุกสนาน ได้ของที่ระลึกฟรี  

ภูมิประเทศของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นที่ก่อกำเนิดต้นน้ำหลายสาย สายน้ำถือเป็นเส้นชีวิตของคนไทยที่ไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศและที่มาของสายน้ำนั้น   มักจะมากจากป่าดงดิบอันชุ่มชื้นไหลลงมาจากภูเขาสูงอันก่อให้เกิดธารน้ำที่ไหลแรงและกัดแซะหุบเขาทำให้มีลักษณะแคบและลึก ไม่มีที่ราบริ่มฝั่งน้ำให้เห็นมากนักลักษณะหุบเขาในพื้นที่ต้นน้ำมักจะเป็นรูปตัววีตามลำน้ำมักจะพบสายน้ำตก   ใหญ่บ้างเล็กบ้าง มีเกาะแก่งขวางอยู่ตามลำน้ำและสองฝั่งของธาร    น้ำมักเป็นหินล้วนๆส่งผลให้ร่องน้ำแคบและตื้น   ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้เกิดลักษณะกาไหลของน้ำในรูปต่างๆ เช่น   ร่องน้ำรูปตัววี    ร่องน้ำวน    คลื่นน้ำ   น้ำม้วนหลังแก่ง   เป็นต้น ลักษณะของการไหลของน้ำมักจะแตกต่างกันไปตามลักษณะตามธรรมชาติของแก่งแต่ละแห่ง   มีด้วยกันทั้งหมด 6 ระดับ

ททท..ภาคเหนือทั้ง 4 เขต จัดทำคู่มือ "ล่องแก่งแหล่งเหนือ" แนะนำการผจญภัยล่องแก่งในหลากหลายลำน้ำและหลากหลายพื้นที่ในภาคเหนือ พร้อมจะรองรับความตื่นเต้นให้กับการมาเยือนของนักผจญภัยทุก ๆ   ท่านได้ตลอดปี

ล่องแก่งแม่น้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ล่องแก่งแม่แตง จ.เชียงใหม่

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก

ล่องแก่งลำน้ำว้า จ.น่าน

ล่องแก่งในผืนป่าตะวันตก จ.ตาก

รับของรางวัลฟรี
       ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 รับของรางวัลฟรี ไม่ต้องชิงโชค ไม่ต้องแลกซื้อ ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด เที่ยวก่อน มีสิทธิก่อน  
       - ล่องแก่งทุกพื้นที่ได้รับเข็มกลัดรูปน้องสุขใจล่องแก่ง มีให้สะสม 4 รูปแบบ ตามพื้นที่ที่ท่านไปล่องแก่ง
       - ล่องแก่งพื้นที่ถัดไปเป็นแห่งที่สองรับพวงกุญแจน่ารัก รูปน้องสุขใจล่องแก่ง 4 รูปแบบ
       - ล่องแก่งในพื้นที่ถัดไปเป็นแห่งที่สามรับเสื้อโปโลน้องสุขใจ
       - ล่องแก่งพื้นที่ถัดไปครบสี่พื้นที่ รับเกียรติบัตรพร้อมกระเป๋าเป้น้องสุขใจ

หมายเหตุ

1. นักท่องเที่ยวสามารถขอรับคู่มือล่องแก่งแหล่งเหนือได้ที่ สำนักงาน ททท.ภาคเหนือทั้ง 4 เขต
2. การรับของที่ระลึก แจกให้เฉพาะผู้ที่มีตราประทับในเอกสารของโครงการเท่านั้น
3. ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด
4. การประทับตราล่องแก่งยึดพื้นที่ สำนักงาน ททท.ภาคเหนือเขต 1-4 เป็นหลัก (การล่องแก่งลำน้ำเดียวซ้ำกันหลายครั้งนับเป็น 1 ตราประทับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ของที่ระลึก

สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1
105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 1466
โทรสาร 0 5324 8605
E-mail : tatchmai@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุมลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2982-3
โทรสาร 0 5361 2984
E-mail : tatmhs@tat.or.th

สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2
448/16 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5
โทรสาร 0 5371 7434
E-mail  : tatchrai@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 3
209/7-8 ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5525 2743
โทรสาร 0 5525 2742
E-mail : tatphlok@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4
193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 4341-3
โทรสาร 0 5551 4344
E-mail Address : tattak@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ ตาก อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์

ติดต่อเวบมาสเตอร์